Черевко Наталія Вікторівна, голова МК металообробки


Основна проблема роботи методичної комісії металообробки:

Формування професійної компетенції учнів через впровадження ІКТ в навчальний процес

Основні завдання методичної комісії металообробки.


1. Реалізація законів „Про освіту", "Про професійно-технічну освіту", Положення про організацію навчально-виробничого процесу в ПТНЗ, інструктивно-методичних рекомендацій, державних стандартів професійно-технічної освіти, що затверджених Міністерством освіти України, пріоритетні напрямки роботи ПТО області.
2. Удосконалення змісту, форм і методів навчання, забезпечення єдності, органічного взаємозв’язку загальноосвітньої та професійної підготовки для
формування в учнів життєво необхідних компетенцій.
3. Впровадження в навчальний процес-новітніх технологій навчання з використанням комп’ютерної програми „Intel”:
- саморозвиваючого навчання ;
- модульного навчання;
- семестрово-блочної залікової системи;
- дальтон-технології;
- особистісто-орієнтованих технологій;
- пріоритетних методів навчання:.
4. Аналіз якості навчання, рівня знань учнів, умінь та навичок з професійної підготовки, опрацювання пропозицій щодо їхнього вдосконалення.
5. Вивчення та запровадження передового освітнього та інженерно-педагогічного досвіду.
6. Ріст педагогічної майстерності.
7. Здійснення міжпредметних зв’язків предметів предметами загально-технічного циклу та в/н.


Шляхи реалізації завдань


1. Застосування інформаційно-комунікативних технологій у навчальному процесі.
2. Працювати по створенню електронних посібників та презентацій окремих тем програми теоретичного навчання користуючись програмою INTEL.
3. Використання програми INTEL та AutoPlay для створення навчальних, учнівських проектів та дипломних робіт.
4. Створення відеофільмів та комп’ютерних програм для відеомультимедійної та комп’ютерної техніки.
5. Консультативно-методична допомога всім членам методичної комісії.
6. Проведення конкурсів фахової майстерності серед учнів 2-3 курсів.
7. Психологічне обстеження груп майстрами-вихователями, створення моделі поведінки груп та особистості, прогнозування психіч¬ного розвитку, тощо.
8. Впровадження різноманітних форм і методів індивідуального підходу до кожного учня з метою звільнення від дизгармонії свідомості, пробудження відчуття приналежності до українського етносу.
9. Організація семінарських занять для підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання.
10. Провести діагностування членів м/комісії з метою виявлення питань, необхідних для покращення учбово - методичного процессу.
11. Проводити аналіз результатів перевірок професійно-технічного закладу та розроб¬ляти пропозиції з поліпшення викладання предмету.

Склад методичної комісії металообробки:Шаповалова Валентина Миколаївна
Викладач загальнотехнічних предметів
Викладач другої категорії
Стаж педагогічної роботи – 20 років


Кабка Валентина Михайлівна
Майстер виробничого навчання І категорії
Кваліфікація: 14 тарифний розряд
Стаж педагогічної роботи – 29 роківСпоршев Олег Борисович
Майстер виробничого навчання
Кваліфікація: 14 тарифний розряд
Майстер в/н І категорії
Стаж педагогічної роботи – 30 роківВарнавська Віталія Миколаївна
Майстер виробничого навчання
Кваліфікація: 14 тарифний розряд
Стаж педагогічної роботи – 15 роківВласов Євгеній Володимирович
Майстер виробничого навчання
Кваліфікація: 14 тарифний розряд
Майстер в/н ІІ категорії
Стаж педагогічної роботи – 18 роківВідеоролік заточування різців