Виховна робота

Система виховної роботи училища дає змогу класним керівникам, майстрам виробничого навчання, вихователям розвивати пізнавальні інтереси учнів, забезпечити професійну самореалізацію особистості, виховувати таких громадян, які володіють системою загальнолюдських цінностей, духовними надбаннями українського народу, моральною, художньо-естетичною, правовою та економічною культурою.


Психологічна служба

Правила внутрішнього розпорядку

Гуртожиток

Художня самодіяльність

Спортивні секції

Гуртки

Волонтерська спілка

Учнівське самоврядування

Інформація щодо запобігання правопорушень серед дітей nformacya-schodo-zapobgannya-pravoporushen-sered-dtey.doc [33 Kb] (cкачиваний: 7)

Заступник директора з НВР Плоха Т.В.


Ефективність управління виховним процесом залежить від великої групи чинників, серед яких визначальним є чіткий розподіл функціональних обов’язків між педагогічними працівниками в цій сфері діяльності, високий рівень професіоналізму та інформаційно-методичне забезпечення виховного процесу, спільна робота адміністрації, педколективу, батьків, органів учнівського самоуправління, зацікавлених громадських організацій; наявність зворотного зв’язку між підсистемами, що управляє і якою управляють.

Головна мета виховної роботи — сприяти формуванню учня як:
 — здорової;
 — гармонійно розвиненої індивідуальності;
 — творчої особистості;
 — громадянина та патріота.
В результаті яких учень повинен набути:
 — учбову та життєву компетентність;
 — здатність до творчого розвитку та самовдосконалення.
Ці знання необхідні учню для:
 — майбутньої успішної професійної діяльності ;
 — життя у суспільстві та позитивного міжособистісного спілкування;
 — особистого розвитку та благополуччя.

Основні напрямки виховної діяльності:

1. вивчення соціально-педагогічних умов діяльності училища;
2. прогнозування розвитку учнівського колективу;
3. управління (керівництво і контроль) організації діяльності усіх учасників навчально-виховного процесу за основними напрямами виховання;
4. спільна робота училища з сім’єю, державними, громадськими, правоохоронними, релігійними та іншими організаціями. Базовим підприємством;
5. соціальний захист учнів у системі заступника директора училища;
6. спрямування методичної роботи на проблеми виховання;
7. аналіз результативності виховної роботи;
8. самоосвіта.