• Статут

 • Ліцензування та сертифікати про акредитацію

 • Свідоцтва про атестацію та рішення АКУ від 12.03.2020р.

 • Структура управління закладом

 • Освітні програми

 • Ліцензований обсяг

 • Мова (мови) освітнього процесу

 • Наявність вакантних посад

 • Ліцензійна справа щодо провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти за рівнем профільної середньої освіти

 • Матеріально-технічне забезпечення

 • Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

 • Гуртожиток

 • Моніторинг якості освіти

 • Звіт про діяльність навчального закладу

 • Правила прийому

 • Розмір плати за навчання, підготовку та перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти

 • Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

 • Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

 • Бухгалтерський відділ

 • Інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства

 • Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством

 • Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти Кам’янського вищого професійного училища