0 Опис документів, що подаються для отримання ліцензії

1 (1.1) Заявка про отримання ліцензії на впровадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

2 (2.1) Статут

2 (2.2) Ліцензований обсяг

3 (3.1) Відомості з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України

3 (3.2) Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

3 (3.3) Наказ МОН України Про закріплення державного майна за Кам'янським ВПУ

3 (3.4) Витяг з державнго реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права (навчальний корпус)

3 (3.5) Витяг з державнго реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права (гуртожиток)

3 (3.6) Витяг з державнго реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права (земельна ділянка)

3 (3.7) Витяг з державнго реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права (земельна ділянка)

3 (3.8) Витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права

4 (4.1) Акт прийому готовності КВПУ

4 (4.2) Умови доступності Державного професійно-технічного навчального закладу КВПУ

5 (5.1) Додаток 1 Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

5 (5.2) Додаток 2 Інформація про якісний склад педагогічних працівників

6 (6.1) Додаток 3 Інформація про загальну площу приміщень що викорисовується у навчанні

6 (6.2) Додаток 4 Забезпечення приміщеннями навчального призначення, іншими приміщеннями, спортивними майданчиками

6 (6.3) Додаток 5 Обладнання навчальних приміщень та майданчиків

7 (7.1) Додаток 6 Відомості про навчально-методичне (програмне) забезпечення

7 (7.2) Додаток 7 Відомості про інформаційне забезпечення

7 (7.3) Додаток 8 Забезпечення підручниками та навчальними посібниками, рекомендованими МОН України

7 (7.4) Протокол засідання педагогічної ради Кам'янського ВПУ від 19.04.2018р. №9

8 (8.1, 8.2, 8.3) Копія документа, що засвідчує рівень освіти і кваліфікації директора Кам'янського ВПУ