Методична комісія класних керівників та майстрів - вихователів виявляє творчий потенціал викладача, майстра в/н, класного керівника, вихователя, задовольняє їхні потреби в актуалізації індивідуального підходу й оригінальних розробок, активізує позицію кожного вихователя, забезпечує колективне вивчення навчально-виховних завдань і творче співробітництво педагогів.Методична проблема:

- гуманізація навчально-виховного процесу як засіб запобігання правопорушень серед учнів;

- розвиток мовної культури учнів;

- сприяння формуванню особистості, її духовно-ціннісних орієнтацій;

- культурно-пізнавальних інтересів, естетичного смаку на основі впровадження інтерактивних методів навчання;

- виховання корпоративної культури


Напрями роботи класного керівника:

На І курсі:

* Адаптація учнів в новому колективі, дотримання елементарних норм моралі у взаємовідносинах в колективі, сім ї

* Робота класного керівника по згуртуванню колективу, формування позитивних якостей учнів

* Робота по вихованню в учнів відповідного ставлення до навчання. Попередження правопорушень

* Вивчення особистості учнів в учнівському колективі, дотримання елементарних норм моралі у взаємовідносинах в колективі

На ІІ і ІІІ курсах:

* Виховання інтересу до навчання, попередження правопорушень, культура поведінки

* Виховання відповідного ставлення до навчання, розширення пізнавального і культурного світогляду. Робота класного керівника щодо формування позитивних якостей особистості, практичного розвитку її інтересів і потреб

* Виховання культури поведінки учнів, попередження правопорушень. Робота класного керівника щодо формування позитивних якостей особистості, практичного розвитку її інтересів і потреб

Слід підкреслити, що класний керівник є головним організатором виховної роботи у групі, першим вихователем, консультантом, безпосереднім наставником, який спрямовує навчально-виховний процес, співпрацює з учнями, їх батьками, вчителями-предметниками, керівниками гуртків, дитячими та молодіжними громадськими організаціями, організовує і проводить позаурочну та культурно-масову роботу.

Основними розділами виховної роботи класного керівника є:

* Вивчення учнів, учнівського колективу

* Створення і розвиток учнівського колективу

* Організація і проведення позаурочної виховної роботи

* Співпраця з культосвітніми й позаучилищними установами

* Робота з батьками


Основною метою МК класних керівників та майстрів – вихователів є представлення дослідницького матеріалу з використання нестандартних форм у вихованні учнів, у якому узагальнюється передовий досвід класного керівника, майстра виробничого навчання та вихователя гуртожитку в навчальному закладі


Завдання МК пропонувати нову концепцію діяльності класного керівника, майстра – вихователя, визначити зміст, напрями, форми і методи роботи щодо згуртування учнівського колективу, профілактики правопорушень та взаємодії з батьками


Робота МК класних керівників та майстрів - вихователів на засіданнях МК відбувається обмін досвідом з питання про співпрацю їх батьками щодо правового, естетичного виховання, з питання про роботу з сиротами, аналіз проведення батьківських зборів, обмін досвідом в цьому напрямку роботи.

Класний керівник та майстер – вихователь планує і координує всю виховну роботу з учнями з урахуванням їх вікових та індивідуальних особливостей, ї нахилів і інтересів, рівня сформованості учнівського колективу, сприяє розвитку самоврядування в групі, створює умови для організації змістовного дозвілля, проводить відповідні заходи щодо профілактики правопорушень, бездоглядності.

Шляхи реалізації завдань:

Вирішення завдань виховної роботи здійснюється за напрямами:

* громадянське виховання;

* родинно-сімейне виховання;

* військово-патріотичне виховання;

* трудове виховання;

* художньо-естетичне виховання;

* моральне виховання;

* екологічне виховання;

* формування здорового способу життя;

* превентивне виховання;

* сприяння творчому розвитку особистості.

Основними формами виховної роботи в навчальному закладі є:

* Інформаційно-масові (дискусії, диспути, конференції, "філософський стіл", "відкрита кафедра", інтелектуальні аукціони, ринги, вечори, подорожі до джерел рідної культури, історії держави і права, "жива газета", створення книг, альманахів).

* Діяльнісно-практичні (творчі групи, екскурсії, свята, театр-експромт, ігри-драматизації, ярмарки, народні ігри, огляди-конкурси, олімпіади).

* Інтекративні (клуби, КВК, фестивалі, асамблеї з проблем традицій, культури, політики і права, гуртки).

* Діалогічні (бесіда, міжрольове спілкування).

* Індивідуальні (доручення, творчі завдання, звіти, індивідуальна робота тощо).

* Наочні ( музеї училища, кімнати і зали, галереї,виставки учнівської творчості, книжкової виставки, тематичні стенди тощо).

Години спілкування

Правда про СНІД[attachment=246]

Майбутнє - без СНІДу[attachment=265]

Засідання №1 Організаційне (вересень)Аналіз роботи методичної комісії за минулий навчальний рік

Основні завдання методичної комісії в наступному навчальному році

Ознайомлення з новими інструктивно-методичними матеріалами

Обговорення та затвердження плану роботи методичної комісії

Голова МК Атаманюк Т.Я.

Робота між засіданнями

Діагностування молодих та малодосвідчених класних керівників та вихователів.

Складання рекомендованих переліків актуальних питань та списків літератури для самостійного вивчення класними керівниками та вихователями.

Підготовка тематичної виставки в учбово-методичному кабінеті з теми: "Кращий досвід".

Ознайомити членів методкомісії з сучасними навчально-виховними системами В.О.Сухомлинського.

Проведення відкритих виховних заходів (відповідно плану роботи класних керівників та вихователів гуртожитків).

Панорама методичних ідей: "Організація і зміст методичної роботи з класними керівниками на діагностичній основі


Засідання № 2 (жовтень-листопад)


Круглий стіл на тему «Викладач і учень: стиль взаємопорозуміння»

Робота класного керівника (П.І.Б.) з педагогічне занедбаними учнями, "важкими підлітками" (з досвіду роботи).

Обговорення пропозицій щодо створення програми розвитку та формування особистості учнів

Огляд новинок літератури з питань використання "активних" форм виховної роботи з учнівською групою

Голова МК Атаманюк Т.Я.,

психолог, майстри в/н, соціальний педагог, Члени МК, бібліотекар


Робота між засіданнями

Участь у роботі педагогічних читань по творчості провідних вихователів (підготовка доповідей членами методкомісій).

Колективна робота членів МК з підготовки творчих завдань класних керівників та вихователів гуртожитку.

Робота консультпункту: "На допомогу класному керівнику".

Розробка методрекомендацій членами МК з питань виховної роботи.

Проведення «методичного моста» за темою "Колективне виховання індивідуальності: взаємообумовленість або взаємовиключеність"


бібліотекар, вихователь гуртожитку, соціальний педагог

соціальний педагог Козуб О.В.,

Голова МК

Атаманюк Т.Я.

заст. дир. з НР Хоменко Л.І.


Засідання № 3 (січень)

Школа виховання для класних керівників

Методика проведення класних виховних годин

Особливості підбору ключових тем виховних заходів для учнів ДВПУ

Виховання в учнів ДВПУ кодексу професійної культури

З досвіду роботи класних керівників ДВПУ з виховання корпоративної культури


Голова МК

Атаманюк Т.Я.

соціальний педагог Козуб О.В.

Психолог Гінтер Н.О.

Методист НМЦ ПТО

Киба Н.В.Засідання № 4 (лютий-березень)

Доповідь: "Проблеми морально-етичного виховання молоді на сучасному етапі".

Співпраця класного керівника з батьками, медичними працівниками та правоохоронними органами щодо антиалкогольного та статевого виховання учнів (з досвіду роботи вихователів гуртожитку та класних керівників).

Інформація про педагогічні інновації в зарубіжній теорії та практиці використання у професійно-технічних училищах новітніх технологій з проблеми виховання.

Голова МК Атаманюк Т.Я.

Члени МК

вихователь

гуртожитку

соціальний педагог

Козуб О.В.


Робота між засіданнями

Творчий портрет класного керівника: "Класний керівник ДВПУ:

проблеми, пошуки, знахідки"

Оформлення інформаційно-методичного бюлетеня 'Радимо почитати".

Практична робота: "Планування роботи на новий навчальний рік"


Кл. керівник Маритинова І.А.

Майстер в/н Присвітла Л.В.

бібліотекар

Соціальний педагог, психолог


Засідання № 5 (травень-червень)

Обговорення методичних рекомендацій членами методичної комісії з питань виховної роботи відповідно Концепції виховання дітей та молоді в національній системі освіти.

Круглий стіл: "Мої педагогічні знахідки" (захист методичних прийомів, їх аналіз).

Обговорення проекту плану методичної роботи на наступний навчальний рік. Підведення підсумків роботи МК за рік.

Члени МК

Голова МК Атаманюк Т.Я.

Голова МК


Робота з класними керівниками-початківцями, майстрами в/н - початківцями

1. Проводити інструктивні наради-консультації з класними керівниками-початківцями.

2. Закріпити за молодими педагогами вчителів-наставників.

3. Розробити перспективні плани самоосвіти з реалізації науково-методичної проблемної теми.

4. Забезпечити взаємовідвідування колективних творчих справ, годин спілкування, батьківських зборів з досвідченими класними керівниками.

5. Провести бесіди-консультації зі шкільним психологом з проблем анкетування, діагностики, психолого-педагогічних спостережень та написання характеристики вихованців. 6.Заслухати звіти «Мої перші педагогічні знахідки».

6. Здійснити діагностику та відстеження готовності молодих учителів до здійснення інноваційної діяльності в системі превентивного виховання.


СПИСОК ЧЛЕНІВ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ ТА МАЙСТРІВ - ВИХОВАТЕЛІВПроблемні питання, над якими працюють класні керівники та майстри – вихователі

1. Виховання почуття відповідальності за націю, державу, за народ, національні святині. (Кл. керівник Скобєлєва О.В.)

2. Нетрадиційні форми навчання і виховання, як засіб організації творчої діяльності учнів. (Кл. керівник Ткач Е.А.)

3. Виховання національної свідомості, любові до землі, до рідної мови, до свого народу. (Кл. керівник Шаповалова В.М.)

4. Всебічний розвиток особистості на основі виховання в учнів основ культури та ознайомлення з традиціями та історією рідного краю. (Кл. керівник Жуйкова Н.М.)

5. Розвиток творчих здібностей учнів засобами літератури й художнього слова. (Кл. керівник Звірко Т.М.)

6. Прищеплення та розвиток моральних почуттів , переконань і потреби поводити себе згідно з моральними нормами , що діють в суспільстві. (Кл. керівник Володюшина В.В.)

7. Вироблення санітарно-гігієнічних навичок і звичок, утвердження здорового способу життя. (Кл. керівник Косенко В.О.)

8. Моральне виховання. Проблема людяності, поваги до батьків, до старших, до батьківського дому. (Кл. керівник Мосієнко Н.В.)

9. Розвиток самоврядування в учнівському колективі. Вплив учнівського самоврядування на колектив і особистість. (Викладач Ткаченко Н.А.)

10. Виховання почуття патріотизму й любові до природи, формування екологічної культури особистості. (Кл. керівник Якушева О.Г.)

11. Формування дружнього організованого колективу через активізацію індивідуального впливу та колективної виховної роботи.
(Майстер в/н Петренко І.М.)

12. Розширення світогляду дітей завдяки вивченню українських народних традицій та звичаїв. (Викладач Стороженко Н.В.)

13. Моральне виховання. Проблема людяності, поваги до батьків, до старших, до батьківського дому. (Майстер в/н Кушнір І.Й.)

14. Виховання шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицій українського народу. (Майстер в/н Левченко Л.П.)

15. Формування організаційних навичок, вміння співвідносити власні інтереси і бажання з інтересами і бажаннями інших людей. (Майстер в/н Завальна М.А.)

16. Прищеплення свідомого відношення до навчання і виховання, культури поведінки. (Кл. керівник Володюшина В.В.)

17. Виховувати в учнів повагу до рідного краю, активізування учнів як частки суспільства. (Кл. керівник Плоха Т.В.)

18. Формування творчої, працелюбної особистості (Кл. керівник Черевко Н.В.)